Yönetim sisteminin geliştirilmesi, etkinliğini, sürekliliğini ve iyileştirilmesini sağlamak için her türlü mali kaynak, personel ve diğer gereklilikleri sağlayacağını,

Kalite politikasının tüm gereklerinin yerine getirileceğini, kalite hedefleri ve sistemin etkinliğini gözden geçireceğini ve eksiklikleri karşılayacağını,

Personelin; kararlarını ya da yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan uzak olduğunu,

Personelin yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunulmasına fırsat verilmeyeceğini,

beyan ve taahhüt eder.  

Yönetim Kurulu Başkanı/ Genel Müdür

Timur KARADAĞ