Bu standart en az bir işlevi elektriğe bağlı olarak çalışan, 14 yaş altı çocukların oyunlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olan elektrikli oyuncaklar için güvenlik gerekliliklerini içerir.

  • Oyuncakların çalışırken kullanabilecekleri voltaj ve elektriksel güç limitleri.
  • Çocuğun oyuncağın içeriğindeki elektriksel ekipmanlara ve pillere erişimini kısıtlayan yapısal özellikler.
  • Kullanım koşullarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek elektrik çarpması riskleri.
  • Elektriksel arızalardan ve kötü kullanım şartlarından dolayı ortaya çıkabilecek  yangın riskleri.
  • Ortaya çıkabilecek elektriksel radyasyon  ve fotobiyolojik etkilerden kaynaklı riskler.

Bu standart kapsamında gözden geçirilir.