Kumaşların kendi renk değişimleri ve yanlarındaki rengi lekelemelere karşı rengini koruyabilme özelliğini, renk dayanımını belirlemek, tespit etmek için yapılan testlerdir. Test sonrasında değerlendirmeler, ilgili metoda uygun olarak ışık kabininde gri skala ile yapılmaktadır. Test esnasında hangi refakat bezinin (multifiber olarak da adlandırılır) kullanılacağı, test edilen ürünün elyaf cinsine göre belirlendiğinden test edilecek ürünün elyaf kompozisyonunun bilinmesi ve iletilmesi önemlilik arz etmektedir.