88/378/EC Direktifi kapsamında yapılması zorunlu olan tüm oyuncak analizleri, ISO 17025 Akreditasyonuna sahip AzoLab'da gerçekleştirilmektedir.