Çocuk giysilerinde boğulma veya yaralanmalara sebep olabilecek kordon veya büzme iplerinin ilgili standartlara uygun olup olmadığının tespiti için uygulanan fiziksel güvenlik testtir.